VIP SEKCE Mapa stránek JAZYK:

Kondenzační sušičky stlačeného vzduchu FLEX

Energeticky úsporné kondenzační sušičky řady FLEX nabízí inovativní přístup pro odstranění vlhkosti ze stlačeného vzduchu, za pomoci materiálu, který je používán i pro vesmírný výzkum. 

Při standardních podmínkách provozního prostředí jsou k dispozici v rozsahu výkonností od 127 m3/h do 935 m3/h objemového průtoku stlačeného vzduchu (20 ºC, 1 bar abs.).

Doporučení

Firma SPX Hankison doporučuje předřadit před kondenzační sušičku předfiltr z řady NGF model SF nebo PF.

 

Popis inovativního řešení

V kondenzačních sušičkách řady FLEX je použit gelovitý materiál PCM (Phase Change Material), který pohlcuje latentní teplo vyvolané při jeho změně z pevného skupenství do kapalného nebo naopak při změně z kapalného skupenství do pevného. Což znamená, že materiál PCM je chopen pohlcovat velké množství tepla při stálé teplotě během toho, jak roztává nebo jak se zmrazuje a zůstává chladnější po delší časová období což ovlivňuje spouštění a zastavování kompresoru chladiva méně často, než u běžných konvenčních konstrukčních řešení se sníženou spotřebou energie.


Princip funkce kondenzační sušičky FLEX

V nových modelech kondenzačních sušiček FLEX, zkonstruovaných jako tři výměníky v jednom, je PCM zapouzdřen v chladicím okruhu a v okruhu stlačeného vzduchu. Chladivový okruh zajistí ochlazení PCM až do fáze, kdy dojde k přeměně na pevné skupenství. V tomto okamžiku dojde k vypnutí chladivého okruhu  a úspoře energie. Jakmile se stlačený vzduch dostane do čáti teplotního výměníku s PCM,  dojde k tepelné výměně, která způsobí pozvolnou změnu skupenství  "tání" PCM, při stále teplotě. Jakmile dojde u většiny PCM k přeměně na kapalné skupenství, sepne chladivový kompresor a ochladí gelovitý materiál PCM, přičemž dojde opět k přechodu na pevné skupenství. Tento princip se stále opakuje během spotřeby stlačeného vzduchu s výraznou úsporou energie, a téměř 99% úsporou energie při nulové spotřebě stlačeného vzduchu s tím, že je teplotní výměník stále připraven zbavovat stlačený vzduch vlhkosti i po dlouhodobé odstávce.

 

Firma MONDO s.r.o. nabízí návrh, instalaci, zaškolení, zprovoznění a následnou servisní činnost na kondenzačních sušičkách FLEX (FLX). Kontaktujte nás.
 

VÝKONNOSTNÍ TABULKY 

Model Výkonnost* Připojovací rozměr Rozměry Hmotnost Elektrické napájení Elektrický příkon Tlaková ztráta
A B C
m³/h mm kg V/Ph/Hz kW bar
FLX 1.1 127 R 1" 363 603 390 62 230/1/50 0,43 0,23
FLX 1.2 170 781 69 0,21
FLX 1.5 255 R 2" 443 901 575 81 0,59 0,15
FLX 2.1 340 961 82 0,85
FLX 3.1 509 493 1111 570 126 1,30 0,16
FLX 4.1 680 601 153 1,66 0,17
FLX 5.5 935 1203 1032 178 2,00 0,23

* Výkonnost dle ISO 7183, objem vzduchu na sání kompresoru za podmínek +20 °C a 1 bar (a), pracovní tlak 7 bar (a), teplota stlačeného vzduchu na vstupu do sušičky +35 °C, teplota okolního prostředí nebo chladící vody 25 °C,  teplota rosného bodu +3 °C | Technické údaje mohou být změněny bez upozornění.

Opravné součinitele pro různé pracovní tlaky bar (g) (F1)
bar (g) 5 7 8 10 16
FLX 1.1 - 5.5 0.92 1.00 1.03 1.10 1.24
Opravné součinitele pro různé teploty stlačeného vzduchu na vstupu °C (F2)
°C +30 +35 +40 +45 +49
FLX 1.1 - 5.5 1.15 1.00 0.85 0.71 0.63
Opravné součinitele pro různé teploty okolního prostředí °C (F3)
°C +25 +30 +35 +40 +45
FLX 1.1 - 5.5 1.00 0.92 0.85 0.80 0.78
Model FLX 1.1 - 1.2 FLX 1.5 - 5.5
Chladivo R 134a R 407C

Opravné součinitele k návrhu vhodného zařízení při různých provozních podmínkách. 

Kondenzační sušičky stlačeného vzduchu Hankison® je doporučeno instalovat s předfiltry SF a jemnými filtry HF Hankison®.

Chcete se dozvědět více? Napište nám nebo zavolejte! Rádi vám poradíme.

Kontaktní osoba

Jiří Grossmann
obchodně-technický manager
Tel.:  +420 495 541 212, linka 20
Mobil: +420 724 213 024
E-mail: jiri.grossmann@mondo.cz

*Označené položky jsou povinné.
ODESLAT